vo Posa't en contacte amb nosaltres per obtenir més informació { "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://madrid.escaperoom.intrappola.to", "logo": "https://madrid.escaperoom.intrappola.to/assets/img/intrappolato_quadrato.jpq" , "contactPoint": [ { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+393347733737", "contactType": "customer service" } ] }